intenso logo
PL EN

Agile development: Działamy zwinnie

Opis usługi

Nasze rozwiązania tworzymy z myślą o Tobie. Dlatego na co dzień pracujemy w oparciu o metodykę Agile.

Jakie korzyści niesie to dla Twojej firmy?

  • Mniej skomplikowanej dokumentacji.
  • Krótszy czas oczekiwania na gotowe oprogramowanie.
  • Większa elastyczność na zmienność wymagań biznesowych oraz niższe koszty wytworzenia oprogramowania.

W dziedzinie programowania, jak i w całym sektorze IT, zachodzi wiele dynamicznych zmian. Coraz większą popularnością cieszy sie metodyka Agile. Część z naszych projektów powstaje zgodnie z jej zasadami, a konkretnie z założeniami Scrum. Organizujemy krótkie iteracje, zazwyczaj dwutygodniowe, które dostarczają klientom wybrane przez nich funkcjonalności. Dzięki zwinnemu podejściu mamy lepszą komunikację ze zleceniodawcą. W krótkich odstępach czasu dostaje on bowiem swój produkt uzupełniony o kolejne opcje, co umożliwia bieżącą kontrolę nad kierunkiem rozwoju projektu. Jest to dla nas większym priorytetem niż tworzenie rozbudowanej dokumentacji.

Doświadczenie pokazuje, że w trakcie trwania projektów część początkowych wymagań zostaje zastąpiona przez inne, bardziej optymalne. Jesteśmy na to gotowi. Częste zmiany wpisane są wszakże w koncepcję Scrum. W ten sposób znacznie redukujemy ryzyko związane z tym, że produkt końcowy nie będzie w pełni satysfakcjonował naszego klienta. W stosunku do tradycyjnego podejścia do wytwarzania oprogramowania Agile ma jeszcze jedną zaletę. Usuwanie błędów w oprogramowaniu, znalezionych na końcowym etapie developmentu, znacząco podraża cały projekt. W metodyce zwinnej błędy eliminujemy dużo wcześniej, przez co zmniejszamy koszt całego systemu.

W pracy zgodnej ze wspomnianą metodyką wspiera nas rozwiązanie firmy Atlassian – JIRA Agile. JIRA Agile znakomicie sprawdziła się na każdym etapie powstawania oprogramowania. Dzięki niej możemy obserwować m.in. postęp projektu i to, jak ma się on do pierwotnych założeń. Podejście zwinne doceniają również nasi partnerzy biznesowi, którym dostarczamy produkt końcowy. Ich zdaniem Agile przyczynia się do tego, że zamówiony produkt otrzymują na czas, że jest on zgodny z ich wymaganiami i cechuje go wysoka jakość.

Klienci, którym pomogliśmy

Zobacz także: