intenso logo
PL EN

Kontakt

Wiadomość została wysłana

Berlin

Matti Kawecki

Branch Manager

mkawecki@intenso-it-experts.de

www.intenso-it-experts.de

Zimmerstrasse 11

10969 Berlin

berlin@intenso.pl

Warszawa

Izabela Białokur-Szydłowska

Head of Operations Warsaw

izabela.szydlowska@intenso.pl

www.intenso.pl

Al. Jana Pawła II 61/10

01-031 Warszawa

warszawa@intenso.pl

Wrocław

Radosław Kosiec

Dyrektor ds. sprzedaży

radoslaw.kosiec@intenso.pl

www.intenso.pl

Plac Powstańców Śląskich 7

53-332 Wrocław

Tel.: (+48) 71 332 95 70

Fax: (+48) 71 332 95 71

intenso@intenso.pl

Informacje prawne

InTENSO Sp. z o.o.

Plac Powstańców Śląskich 7

53-332 Wrocław

NIP: 897-17-00-419

Regon: 933044506

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223645