Dynamic Forms

Dynamic Forms

Dynamiczna zmiana dostępnych pól i wartości na podstawie wyboru nadrzędnych pól

Potrzeba jak najdokładniejszej klasyfikacji zgłoszeń, problemów, zadań nie żyje w zgodzie z czystym i przejrzystym interfejsem użytkownika. Żeby uniknąć bałaganu na listach wyborów i przewijania przez długi ekran wielu wyborów podczas tworzenia zgłoszenia w JIRA stworzyliśmy plug-in Dynamic Forms.

Dynamiczny wybór

Najprościej mówiąc, każdy wybór użytkownika w jednym polu niestandardowym (custom field) oddziałuje na możliwość wyborów kolejnych custom fieldów – lista dynamicznie się zawęża, w zależności od wyboru dokonanego powyżej.

Mapowanie dla wyborów

Przykładowo, potrzebujemy aby po wybraniu danego działu do zgłoszenia została przypisana automatycznie osoba z niego odpowiedzialna. Zmapuj taki wybór w Dynamic Forms i korzystaj z niego we wszystkich zgłoszeniach, niezależnie od projektu.

Widoczność zakładek screen’ów

Ułatw sobie i innym pracę jeszcze bardziej. Korzystając z opisanej wyżej funkcji dynamicznego wyboru oraz mapowania działań możesz dynamicznie chować lub wyświetlać całe zakładki z polami do wyboru.

Po więcej informacji, również dla starszej wersji JIRA, zapraszamy do kontaktu lub bezpośrednio na Atlassian Marketplace, skąd można pobrać darmową wersję testową.