Confluence SharePoint Connector

Atlassian Confluence SharePoint Connector logo
Confluence SharePoint Connector

Połącz możliwości Atlassian Confluence z Microsoft SharePoint

Patrząc pobieżnie na Atlassian Confluence i Microsoft SharePoint można dojść do szybkiego wniosku, że są one ze sobą tożsame. Zagłębiając się jednak w szczegóły, okazuje się, że praca z nimi jest na tyle różna, że niekoniecznie warto jedno narzędzie zastępować drugim. Dlaczego zatem nie połączyć ich możliwości?

Jedno kliknięcie – dwa działania

Publikuj i wyszukuj treści w obydwu narzędziach jednocześnie, bez przełączania się między oknami – niezależnie w której aplikacji obecnie pracujesz. Do ich połączenia potrzebujesz jedynie Confluence SharePoint Connector. Dodatkowo skorzystaj z możliwości SSO, tak by nie musieć za każdym razem logować się do obydwu aplikacji.

SSO dla SharePoint i Confluence poprzez Microsoft Active Directory