Menedżerze produktu, mamy dla Ciebie 10 przydatnych wskazówek! – 2. część

Dobrze przygotowany harmonogram rozwoju produktu to klucz do sukcesu menedżera produktu. W pierwszej i drugiej części naszego teksu każdy menedżer produktu znajdzie dla siebie wiele cennych wskazówek, zapraszamy!

5. Myśl o całości, zacznij od szczegółów

Musisz mieć świadomość tego, na jakim etapie rozwoju dziś jest produkt i jakie na chwilę obecną są umiejętności zespołu w porównaniu do tego, co chcesz osiągnąć. Świetnie jest poznawać nowe obszary, które mogą wymagać nowych umiejętności w zespole lub odejścia od istniejącej technologii, ale marzeń nie wystarczy tylko spisać – trzeba pomyśleć o tym, jak je zrealizować. Pozyskiwanie talentów wymaga czasu, przyjęcie nowych technologii wymaga czasu, a rezygnacja z istniejących produktów wymaga jasnych zobowiązań i planów przekształcenia.

6. Stwórz przypadek biznesowy

Przypadek biznesowy? Tak. Zespoły techniczne dbają o przypadki biznesowe. Może nie w takim samym stopniu jak kierownictwo, ale zespołowi programistycznemu nie jest obojętne to, dlaczego coś jest istotne dla firmy, czy daje to jakieś korzyści i w jaki sposób to wszystko można zmierzyć. Każdy ma interes w tym, aby firma odniosła sukces jako całość.

Ponadto, pełny obraz wpływu pracy zespołu na rozwój firmy i możliwość przekonania się o nim może być świetnym motywatorem. Dużo bardziej satysfakcjonujące jest mieć wpływ na wyniki niż budować i dostarczać funkcje, nie mając świadomości, jakie to przynosi efekty.

7. Równoważ prozaiczne z motywującym

Inżynierowie chcą budować unikatowe, innowacyjne produkty, z których będą dumni. Jeśli mają stworzyć taki sam produkt, jaki ktoś zbudował już wcześniej, może to być demotywujące. Upewnij się, że przeprowadziłeś badania, aby potwierdzić, że Twój produkt naprawdę jest innowacyjny. Brak innowacyjności negatywnie wpływa nie tylko na programistów, którzy stają się zdemotywowani, ale także na interesy firmy, co jest jeszcze gorsze.

Harmonogramy rozwoju produktu zawsze będą balansowały pomiędzy nowymi, ciekawymi funkcjami a technicznie niezbyt interesującymi, które po prostu trzeba wprowadzić. Postaraj się, aby nawet to, co wydaje się nudne stało się motywujące w Twoim harmonogramie rozwoju produktu.

8. Pomyśl o czymś więcej niż tylko o pierwszej stabilnej wersji

Stworzenie MVP (Minimum Viable Product – działający produkt z minimum funkcjonalności) i później wersji 1 to jedno, ale potem przychodzi czas na to wszystko, co dzieje się po wydaniu produktu: operacje, utrzymanie, prośby o nowe funkcje od użytkowników, ciągłe doskonalenie itd. Przemyślenie tego, jakie przeszkody mogą pojawić się po uruchomieniu produktu przyniesie bardzo dobre skutki – zawczasu można przygotować produkt do przyszłych wymagań bez większego wysiłku. Inżynierowie będą Ci wdzięczni, że nie zignorowałeś tego, co może przynieść przyszłość. Pobieżne szacunki mówią, że ilość pracy włożona w to ,aby powstał działający produkt jest tylko około jedną trzecią pracy, którą trzeba poświęcić produktowi przez cały jego cykl życia.

9. Bądź gotów na zmiany

Dane szacunkowe są dobrą rzeczą. Dają Ci wskazówki i są tworzone zgodnie z najlepszą wiedzą menedżera produktu w każdym określonym punkcie w czasie. Jednakże, wiele założeń przyjętych do szacunków okazuje się bardzo złymi, kiedy przychodzi czas na realizację planu lub udoskonalenie projektu. Upewnij się, że przygotowujesz i prezentujesz harmonogram rozwoju produktu, który jest dostosowany do nanoszenia na niego poprawek i zmian.

10. Bądź otwarty i szczery

Harmonogram rozwoju produktu tworzy się po to, aby dostarczał wytyczne. Nie jest to szczegółowy plan realizacji i wszyscy w zespole zajmującym się oprogramowaniem wiedzą o tym. Więc jeśli nie masz jeszcze wszystkich szczegółów na dany temat, bądź gotów do pozyskiwania potrzebnych informacji. Dziel się wiedzą, którą posiadasz: niejasnościami, planami, a także zagrożeniami, które trzeba wyeliminować. Zwracaj uwagę na obszary, które wymagają eksperymentów i dalszych badań, aby móc rozwiązać istniejące problemy – wystarczy pamiętać, aby czas na eksperymenty uwzględnić w planach.

Każdy zespół zasługuje na to, aby otrzymać plan pokazujący całościowy obraz produktu, ale jednocześnie uwzględniający zastane realia i możliwości zespołu. Każdy zespół zasługuje także na taki harmonogram, który będzie go motywował i powodował, że nikt w zespole nie będzie się już mógł doczekać, aby go wdrożyć w życie. Korzystaj z naszych rad i twórz właśnie takie harmonogramy rozwoju produktu!